Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Toimittajan UBL sanomiin lisätty sanomavalinta UBL2.0SIS (sisäinen). Tämä tieto laitetaan sanomassa tagiin OrderTypeCode. 

Sanoma on tällöin formaattia 2.0 standardi. Kun MT lukee UBL2 sanoman, tarkistetaan onko ko tagi olemassa ja sen siältö. Jos tagi on olemassa ja oikeaa muotoa, muodostetaan sisäinen myyntitilaus (ei generoida myyntiä) jolle myynti- ja ostohinta haetaan tuotteen tilauksen vastaanottavan kannan keskiostohinnasta. Jos keskiostohintaa tai ostohintaa ei ole käytetään sanomassa tulevaa verotonta ostohintaa hinnan muodostuksessa. Muisssa sanomamuodoissa käytetään hinnan muodostusta hinnanhakurutiinien mukaan.

Myyntitilauksen toimituksen generoimaan waybill-sanomaan viedään ostohinnaksi myynitilauksen myyntihinta (joka on tässä tapauksessä tuoteen keskiostohinta). 


Toiminnon vaatimukset

Ostotilauksen asetuksiin on valittava kohta "Päivitä ostohinta ja määrä sanomassa olevalla arvolla". Kun tämä on valittuna ostotilauksen ostohinta ja määrä vaihdetaan waybill-sanomassa tulevilla arvoilla ja tilaus tuloutetaan. Määrän muutoksesta tulee merkintä tilausrivin tekstikenttään (esim Tilattu oli 2).

Jos tilaus halutaan jättää alkuperäiseen tilaansa ja vaihtaa vain ostohinta ja määrä valitaan lisäksi kohta  "Tilausta ei tulouteta". Jolloin tuloutus jätetään tekemättä.

Myyntitilauksen asetuksiin on valittava kohta "Viedään Waybill -sanomassa rivin hintatiedot". 


Toiminta

Kun parametrit on asetettu ja toimittajalle valittu UBL2.0SIS sanomaformatti, voidaan ostotilauksesta muodostaa UBL sanoma joko tilauksen kirjauksesta tai eräajona.

Sanomat luetaan myyntitilaukseen joka muodostaa niistä tilauksia  ja asettaa myynti ja ostohinnaksi tuotteen keskiostohinnan. Toimituksen yhteydessä muodostetaan Waybill -sanoma joka palauttaa

ostohinnan ostotilaukselle. Ostotilaukseen sanomat luetaan käyttäen "Tulouta Waybill sanomat" liittymää.


Asennus

Toiminnon hyödyt

Toiminnon rajoitteet

  • No labels