Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata



Sisällysluettelo


Tuotehaun hakulauseeseen voidaan lisätä mukaan esiehto, jonka avulla hakua voidaan tarkentaa.

Toiminta

Esiehdon käyttäminen tuotehaussa:

  • Lisätään hakulauseeseen haluttuun kohtaan <EA><EL> merkitsemään esiehdon alkua ja loppua. Itse esiehto kirjoitetaan näiden väliin.
  • Esiehto on muodoltaan [Taulu].[Kenttä][Välimerkki][Arvo]. Esiehdon tehokas käyttäminen vaatii siis tuntemusta taulujen rakenteesta ja kenttien tyypeistä.
  • Esiehto tukee välimerkkejä =<><><= ja >=.
  • Esiehdon arvo voi olla myös SQL-lause. Tällöin välimerkin on oltava = ja SQL-lauseen tulisi valita vain esiehtoa vastaava kenttä.

Esimerkkejä esiehtoa hyödyntävistä hakulauseista:

  • Tuotteet, joiden hinta on vähintään 10 : <EA>tuote.hinta>=10<EL>
  • Tuotteet, joiden nimessä esiintyy maito ja toimittajan tunnus on Valio : maito <EA>tuote.toimittaja='Valio'<EL>
  • Tuotteet, jotka eivät ole varastoseurannassa ja joiden ryhmä on 1 tai 2 : <EA>tuote.numero=select numero from tuote where varastoarvoton=1 and (ryhma=1 or ryhma=2)<EL>

Toiminnon vaatimukset

Toiminnolla ei ole erityisiä vaatimuksia.

Toiminnon hyödyt

Toiminto mahdollistaa tarkempien tuotehakujen tekemisen.

Toiminnon rajoitteet

Toiminnolla ei ole erityisiä rajoitteita.