Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Tehty seuraavat muutokset hyllynreunaetikettien tulostukseen (Tuotetulosteet -> Hyllynreunaetiketit):

  • Lisätty tulostukseen rajaus aliryhmävälillä.
  • Korjattu varastosaldorajaus.
  • Parannettu lomakkeen ulkoasua.

Toiminta

Rajauksessa käytettävän aliryhmävälin alku ja loppu valitaan lomakkeelle lisätyistä pudotusvalikoista. Rajauksesta voidaan tehdä puoliavoin jättämällä toinen valinnoista tyhjäksi.

Toiminnon vaatimukset

Toiminnolla ei ole erityisiä vaatimuksia.

Toiminnon hyödyt

Toiminto mahdollistaa tulostettavien hyllynreunaetikettien rajauksen tuotteiden aliryhmien mukaan.

Toiminnon rajoitteet

Toiminnolla ei ole erityisiä rajoitteita.