Page tree


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Invalid License

This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.

Sisällysluettelo


Toiminta

Lisätty tilaukselle sisäinen ohje memo kenttä välilehdelle Sisäinen teksti.
Raportille teksti voidaan valita kentällä "Sisainen_teksti".

Toiminnon vaatimukset

Ei erikoisvaatimuksia.

Toiminnon hyödyt

Voidaan kirjoittaa ja tulostaa tilauskohtaisia ohjeita ja muistiin panoja, ilman että ne menevät asiakkaalle asti.


Toiminnon rajoitteet

Ei rajoitteita.

Invalid License

This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.