Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo


Myyntitilauksiin luettavassa UBL sanomassa voidaan sanoman sisällä määritellä myymälä, myyjä ja varasto. 

Toimii UBL1.0SKJ ja UBL1.0 sanomissa.

Toiminta

Tiedot voidaan tuoda seuraavast sanoman alussa olevassa tagissa. 1095 on myyjän numero, 2 on myymälä ja 3 tilaukselle tuleva oletusvarasto.

<skj:SpecialIdentification>1095/2/3</skj:SpecialIdentification>


Osa tiedoista voi myös puuttua esimerkiksi alla olevassa esimerkissä tuodaan vain myyjä ja varasto

<skj:SpecialIdentification>1095//3</skj:SpecialIdentification> 

Ja alla olevassa esimerkissä tuodaan pelkkä varasto

<skj:SpecialIdentification>//3</skj:SpecialIdentification> 

Alla kuva sanoman rakenteesta.

<BuyersID>606</BuyersID>
<cbc:IssueDate>2016-11-03</cbc:IssueDate>
<skj:SalesOrderId>1735</skj:SalesOrderId>
<cbc:TaxTotalAmount amountCurrencyCodeListVersionID="0.3" amountCurrencyID="EUR">272.0900</cbc:TaxTotalAmount>
<cbc:LineExtensionTotalAmount amountCurrencyCodeListVersionID="0.3" amountCurrencyID="EUR">1133.7100</cbc:LineExtensionTotalAmount>
<skj:SpecialIdentification>1095/2/3</skj:SpecialIdentification>
<cac:BuyerParty>
        <cac:SellerAssignedAccountID>100003</cac:SellerAssignedAccountID>

Varasto voidaan tuoda myös rivikohtaosesti tagissa

<skj:SKJRowStockID>3</skj:SKJRowStockID> 

Mikäli varasto tuodaan <skj:SpecialIdentification> sekä <skj:SKJRowStockID> tagissa käytetään rivillä <skj:SKJRowStockID> tagin arvoa.

Osa riviestä voi sisältää varaston ja osa ei. Jos varastoa ei ole jollakin rivillä käytetään <skj:SpecialIdentification>  tagin varastoa.

Alla kuva sanoman rakenteesta.

<cac:OrderLine>
   <cac:LineItem>
   <cac:BuyersID>1</cac:BuyersID>
   <skj:SalesOrderRow>0</skj:SalesOrderRow>
   <cbc:Quantity quantityUnitCode="">10.0000</cbc:Quantity>
   <skj:SKJRowStockID>3</skj:SKJRowStockID>
   <cbc:LineExtensionAmount amountCurrencyCodeListVersionID="0.3" amountCurrencyID="EUR">100.0000</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:TaxTotalAmount amountCurrencyCodeListVersionID="0.3" amountCurrencyID="EUR">24.0000</cbc:TaxTotalAmount>
   <cac:Item>
      <cbc:Description>OSTOHINTA 0,124 Varasto 1</cbc:Description>
      <cac:SellersItemIdentification>
          <cac:ID>XXX100</cac:ID>
      </cac:SellersItemIdentification>Toiminnon hyödyt

Myyjä, myymälä ja varasto voidaan kuljettaa sanoman sisäisesti.

Toiminnon rajoitteet

Toimii UBL1.0SKJ ja UBL1.0 sanomissa.