Editoi alla olevaa JIRA-linkkiä painamalla kuvaa ja menemällä 'Edit'. Muuta tikettinumero ja paina suurennuslasin kuvaa. Sitten paina insert. Tämä linkittää dokumentin automaattisesti tikettiin.

Sisällysluettelo

Laskujen tulostukseen valikolta kohdasta "Laskutus \ tulosta" myymälärajaus käyttäjäkohtaisesti. Siten että käyttäjä jolla on myymälärajaus käytössä voi tulostaa vain rajatun myymälän laskuja. Käyttäjä jolla ei ole rajausta voi tulostaa kaikki myymälät tai valita tulostettavat myymälät.  

Voitko kirjoittaa tämän myös wikiin? Wikiin tulee ehdottomasti listata: komentoriviparametrit, käyttäjänhallintaan liittyvät asiat, sql faq   

Jos asiaan liittyy jokin olemassa oleva dokumentaatio (confluence, wiki), linkitä se tähän. 

Toiminta

Mikäli käyttäjällä on myymälärajaus päällä, aukaistaan tulostusdialogi käyttäjän myymälällä ja estetään myymälävalinta. Myymälärajaus määritellään kohdassa "Pääohjelma \ Ylläpito \ Käyttäjähallinta \ Käyttäjät. Käyttöliittymässä valitaan tai perustetaan käyttäjä, käyttäjälle valitaan myyjä ja alapuolella olevaan taulukkoon lisätään määritys "MTMYYMRAJAUS" jolle annataan arvoksi myymälän numero johon käyttäjällä on oikeus. Kuvassa käyttäjällä on oikeus myymälän numero 3 laskujen tulostukseen. Katso lisätietoja: Myymälärajaukset osto- ja myyntitilaukselleMikäli käyttäjällä ei ole myymälärajausta päällä avataan tulostusdialogi oletuksena siten, että kaikki myymälät on valittu tulostettaviksi.

Valinnat voidaan poistaa kaikki kerralla:

Yksittäisiä valintoja voidaan tehdä lisäämällä tai poistamalla valinta klikkamalla hiirellä halutun myymälän kohdalla olevaa laatikkoa. Kun laatiko on tyhjä sitä ei ole valittu. Jos yhtään myymälää ei ole erikseen valittu ja kaikki valinnat ovat tyhjiä tai kaikki myymälät on valittu ja laatikoissa on arvo, tulostetaan kaikki myymälät. Alla olevassa kuvassa on valittuna myymälät SKJ OY ja COMPANY 3Kuvaus siitä (gif-animaatio, kuva), miten toiminto loppukäyttäjälle toimii.

Miten toiminto otetaan käyttöön?  

Toiminnon vaatimukset

Käyttäjillä oltava myymälärajaukset oikein.

Asetukset

Lisenssit

Mahdolliset laitteet

Käyttäjäkohtaiset luvat (CLUPA)

Lisää sivulle tarvittaessa labeli.  (vasen alakulma)

Toiminnon hyödyt

Toiminto tukee keskitettyä kantaratkaisua. Käyttäjät pääsevät tulostamaan vain oman myymälänsä laskuja. 

"Käyttäjä pystyy etsimään tällä toiminnolla helposti tuotteet, jotka ovat esimerkiksi varastoseurannassa"

Minkä ongelman tai ongelmat toiminto ratkaisee? 

Toiminnon rajoitteet

Ei tiedossa olevia rajoitteita.

Tähän ne (tällä hetkellä) tiedossa olevat rajoitteet toiminnon suhteen.  

Kehittäjille 

Kehittäjille suunnattua ohjeistusta implementointiin tai testaamiseen. Tämä teksti näkyy vain skj-developers -ryhmälle.