Editoi alla olevaa JIRA-linkkiä painamalla kuvaa ja menemällä 'Edit'. Muuta tikettinumero ja paina suurennuslasin kuvaa. Sitten paina insert. Tämä linkittää dokumentin automaattisesti tikettiin.

Sisällysluettelo

Varastopaikan tai myymälän muuttaminen myyntitilauksella voi muuttaa myös toimittamattomien määrien varattu saldot uuteen varastoon. 

Varastopaikan muuttaminen ostotilauksella voi muuttaa myös tulouttamattomien määrien tilattu saldot uuteen varastoon. 

Jos saldojen muutoksen aikana jokin varasto on varattu eikä sitä voi päivittää, on käyttäjällä mahdollisuus peruuttaa tehdyt saldomuutokset.

Voitko kirjoittaa tämän myös Confluencen Wikiin? Wikiin tulee ehdottomasti listata: komentoriviparametrit, käyttäjänhallintaan liittyvät asiat, sql faq   

Jos asiaan liittyy jokin olemassa oleva dokumentaatio Confluencesta, linkitä se tähän. 

Toiminnon vaatimukset

Toiminnolla ei ole erikoisvaatimuksia. Mukana ohjelmiston peruskehityksessä

Mitä vaatimuksia toiminnolle on?

Asetukset

Lisenssit

Mahdolliset laitteet 

Käyttäjäkohtaiset luvat (CLUPA) 

Lisää sivulle tarvittaessa labeli. (oikea alakulma)

Toiminta

Kun tilauksella vaihdetaan varasto tai myymälä, kysytään käyttäjältä vaihdetaanko varasto myös riveille. Jos käyttäjä vastaa kyllä käydään rivit läpi ja vaihdetaan

rivin toimittamaton varasto saldo vanhasta varastosta uuteen varastoon. Ostotilauksella toimito tehdään tilattu saldolle.Jos jonkin rivin varasto on muutoshetkellä käytössä, kysytään käyttäjältä päivitetäänkö muuttuneet tiedot vai palataanko lähtötilanteeseen.

Tällöin mahdollisesti jo muuttuneet tiedot palautetaan. Myyntitilauksella varasto voidaan vaihtaa myös yksittäselle riville oikealla hiirenpainikkeella aukeavasta valikosta kohdasta "Vaihda riville varasto".

Lajitelmilla varaston muutos tehdään lajitelman emoriville jonka yhteydessä myös lapsirivien varastot muutetaan.  Yksittäisen rivin varastomuutos

voidaan tehdä myös paketti- ja tuoterakenneriville.Jos varasto on käytössä jollakin toisella pääteellä, käyttäjä voi odottaa ja koettaa päivittää saldon hetken päästä tai palauttaa muutokset.Kuvaus siitä (gif-animaatio, kuva), miten toiminto loppukäyttäjälle toimii.

Ota kuva KOKO ruudusta, jotta käyttäjälle selviää helpommin, missä ohjelman osassa toimitaan.


Miten toiminto otetaan käyttöön?  

Asennus


Ohjelmistopäivitys versioon 2017.12.05

Miten toiminto tilataan käyttöön? extra.skj.fi?

Kuka toiminnon voi asentaa käyttöön


Toiminnon hyödyt

Varaston vaihto koko tilauksen riveille tai yksittäiselle riville helpottuu.

"Käyttäjä pystyy etsimään tällä toiminnolla helposti tuotteet, jotka ovat esimerkiksi varastoseurannassa"

Minkä ongelman tai ongelmat toiminto ratkaisee? 

Toiminnon rajoitteet

Ei rajoitteita.

Tähän ne (tällä hetkellä) tiedossa olevat rajoitteet toiminnon suhteen.  

Kehittäjille 

Kehittäjille suunnattua ohjeistusta implementointiin tai testaamiseen. Tämä teksti näkyy vain skj-developers -ryhmälle.